Stowarzyszeniem Vox Humana

Zapraszamy na kurs: Jak uczyć języka polskiego jako obcego. Praca w środowisku wielokulturowym, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Vox Humana. Kurs będzie prowadzony w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Vox Humana "Porozmawiajmy po polsku". Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżet Państwa.

 

Jest on przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego, języków obcych, nauczania zintegrowanego oraz nauczania przedszkolnego, którzy pracują z dziećmi cudzoziemskimi (migrantami lub uchodźcami).

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje glottodydaktyczne niezbędne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie glottodydaktyki w ramach projektu Stowarzyszenia Vox Humana i obejmują 90 godzin dydaktycznych.

Udział w kursie jest bezpłatny, a liczba uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi migrującymi (poświadczone przez dyrektora szkoły lub placówki). Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na zajęciach i zaliczenie zadań zleconych przez wykładowców.

Rozpoczęcie kursu: styczeń 2014.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Dzięgiel
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 18 lipca 2013
Zarchiwizowano 29 stycznia 2014
Wróć