Wychowanie we współczesnej szkole – problemy, rozwiązania, metody pracyCzy myśleliście kiedyś Państwo, jakie ślady w życiu waszych uczniów zostawia kontakt z wami? Jakie znaczenie mają wasze starania wychowawcze w czasach zmian gospodarczych, zmian mentalności, sposobu życia, zmian w obszarze kultury?

Dwa główne zagadnienia: "Ku czemu dzisiaj wychowujemy dzieci i młodzież?..." i "Problemy wychowawcze we współczesnej szkole" są tematami przewodnimi naszego seminarium. Zaprosiliśmy do wzięcia w nim udziału wybitnego humanistę, psychologów, jak i pedagogów z wieloletnią praktyką zawodową, aby podzielili się z nami swoją wiedzą, spostrzeżeniami i praktycznym doświadczeniem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium Wychowanie we współczesnej szkole – problemy, rozwiązania, metody pracy, które odbędzie się w dniu 14 marca 2006 w godzinach 10.00 – 15.05 w Auli AB Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, ulica Francuska 12.

Nasza propozycja jest adresowana do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i wszystkich zainteresowanych tematyką wychowania. Tematyka niniejszego seminarium jest zgodna z priorytetami Kuratora Oświaty w zakresie profilaktyki i wychowania na rok szkolny 2005/2006.

Plan seminarium:

 10.00 – 10.15Przywitanie uczestników
Część I - "Ku czemu dzisiaj wychowujemy dzieci i młodzież?..."
 10.15 – 10.45"Jednostka i wspólnota. Sprawy kształcenia i wychowania"

prof. dr hab. Tadeusz Sławek – Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN

 10.45 – 11.15"Ponowoczesność – człowiek – wychowanie"

ks. dr Marek Dziewiecki – psycholog, adiunkt Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 11.15 – 11.45"Ambiwalencje wychowania w warunkach późnej transformacji"

dr Adam Roter – Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

 11.45 – 12.05Przerwa
Część II - "Problemy wychowawcze we współczesnej szkole"
 12.05 – 12.30"Wychowywać – kogo? Koncepcja rozwoju dzieci i młodzieży wg Mieczysława Kreutza"

Barbara Spierzak, psycholog, konsultant Pracowni Wychowania ROM-E Metis

 12.30 – 12.55"Przerwać wzorzec – skuteczna interwencja w przypadku agresji słownej"

Wioleta Baraniak, psycholog, konsultant Pracowni Wychowania ROM-E Metis

 12.55 – 13.20"»Czy ja to umiem?« – o pracy z dziećmi nieśmiałymi i wycofanymi"

Katarzyna Jaworska, psycholog, konsultant Pracowni Wychowania ROM-E Metis

 13.20 – 13.35Przerwa
 13.35 – 14.00"Dziecko zdolne i twórcze w szkole"

Ewa Kustwan-Mróz, psycholog, konsultant Pracowni Wychowania ROM-E Metis

 14.00 – 14.25"Zaburzenia jedzenia, czyli o budowaniu tożsamości w warunkach zmieniających się wzorców społecznych"

Beata Birnbach, psycholog, konsultant Pracowni Wychowania ROM-E Metis

 14.25 – 14.50"Kiedy »weź się w garść« nie wystarcza – zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży"

Joanna Sylwester, psycholog, konsultant Pracowni Wychowania ROM-E Metis

 14.50 – 15.05Podsumowanie seminarium

Instytucje i organizacje wspierające:

  • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.
Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Koszt udziału w seminarium wynosi: 30 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: seminarium 9S

Potwierdzenia wpłaty muszą zostać przedłożone w recepcji Konferencji przed jej rozpoczęciem.

Recepcja czynna będzie od godziny 9.15.

Termin przesyłania zgłoszeń i dokonywania wpłat upływa z dniem 10 marca 2006 r.
Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129 oraz 32 251 89 54

oraz koordynator konferencji
mgr Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 30 listopada 2005
Zmieniono 22 lutego 2006
Zarchiwizowano 14 marca 2006
Wróć