ZabrzePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu
Zespół Szkół Specjalnych Nr 40 w ZabrzuMetis
Stowarzyszenie Nasza Szkoła – Nasz Dom

 

I Regionalna konferencja z cyklu "Niepełnosprawność a edukacja" -

"Dziecko z autyzmem w systemie edukacji"

 

Termin konferencji: 23 maja 2013 r.

Miejsce konferencji: Restauracja "Beskid", Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska 44

Adresaci: rodzice, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Program konferencji:

9:30 – 10:00Rejestracja uczestników konferencji
10:00 – 10:15Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych Gości
10:15 – 10:45Edukacja uczniów ze spektrum autyzmu w przepisach prawa oświatowego

st. wiz. Iwona Kapczyńska, Kuratorium Oświaty w Katowicach

10:45 – 11:05Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci ze spektrum autyzmu

Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu; Tomasz Batruch, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

11:05 – 11:35Pokonać autyzm – wsparcie rodziców w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Dariusz Januszewski, ZSS Nr 4 w Sosnowcu

11:35 – 12:05Moje dziecko ma autyzm

rodzic Aleksandra Derner

12:05 – 13:00Przerwa na poczęstunek
13:00 – 13:30Szkoła dla dziecka z autyzmem – rozwiązania na przykładzie szkoły specjalnej organizującej edukację dla wysoko funkcjonujących dzieci autystycznych z normą intelektualną

ZSS nr 11 w Katowicach

13:30 – 14:00Ku dorosłości – edukacja w pracowni treningu umiejętności życiowych

Maria Nowacka, ZSS nr 2 w Sosnowcu

14:00 – 14:20Podsumowanie konferencji

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wolnych miejsc: szkolenie zakończone.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Aleksandra Kruszyńska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 12 kwietnia 2013
Zarchiwizowano 23 maja 2013
Wróć