Organizacja i zarządzanie w oświacie

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny
Metis w Katowicach
Placówka Samorządu Województwa Śląskiego

ZAPRASZA

Dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówek

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. (art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z dnia 1996 Nr 67, poz.329 z póź. zm)

Na kurs kwalifikacyjny: "Organizacji i zarządzania w oświacie"

Liczba godzin – 210

Koszt – 1200 zł (dla stałych klientów 20% zniżki)

Termin kursu: grudzień 2005 – czerwiec 2006

Cele kursu:

  • Wyposażenie słuchaczy w niezbędne, w kierowaniu placówką umiejętności i wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania.
  • Rozwijanie umiejętności interpretacji i stosowania prawa oświatowego, w tym tworzenie prawa wewnętrznego szkoły.
  • Wykorzystanie psychologicznych aspektów w zarządzaniu personelem placówki i kierowanie procesem zmiany edukacyjnej.
  • Poznanie i stosowanie w praktyce procedur mierzenia jakości pracy szkoły.
  • Umiejętne planowanie i realizowanie WDN w oparciu o diagnozę potrzeb.
  • Zdobycie wiedzy, umiejętności w zarządzaniu budżetem.
  • Wykształcenie umiejętności programowania pracy szkoły.
  • Planowanie i realizowanie strategii współpracy szkoły ze środowiskiem.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych uczelni, wizytatorów K.O., dyrektorów szkół, pracowników samorządów gmin i powiatów oraz konsultantów Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Koordynator kursu: mgr Grażyna Cybula tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.
Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano 16 listopada 2005
Zarchiwizowano 2 marca 2006
Wróć