Zapraszamy nauczycieli uczących języków mniejszości narodowych na szkolenie na temat Europejskiego Portfolio Językowego, które odbędzie się 26 listopada 2005 r. w godzinach 10.30 – 17.30 w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. W programie przewidziane jest też wystąpienie przedstawiciela Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat matury. Szkolenie jest bezpłatne. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej faksem 022 621 48 00 lub pocztą elektroniczną Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Telefon kontaktowy 022 345 37 85.

Opublikowano 16 listopada 2005
Zarchiwizowano 28 listopada 2005
Wróć