Zajęcia konsultacyjno-warsztatowe przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców świetlic, którzy prowadzą teatry szkolne, lub przymierzają się do  założenia teatru szkolnego. Zajęcia obejmują 40 godzin ćwiczeniowych w czasie których podjęte zostaną problemy i zagadnienia:

  • emisja głosu- ćwiczenia wokalizacyjne
  • sztuka słowa mówionego
  • zagadnienie przestrzeni i ruchu scenicznego
  • elementy pantomimy jako sztuki świadomego gestu
  • rozwiązywanie konkretnych zadań aktorskich
  • praca z tekstem – naczytywanie
  • wykorzystanie rekwizytu
  • praktyczne scenariusze zajęć do zastosowania w szkole

Zgłoszenia telefoniczne:
Dział Szkoleń, tel.: 209 53 12 lub 14  wew. 126, 127, 128, 129

Szczegółowych informacji udziela:
Barbara Spierzak tel.: 209 53 12 lub 14 wew. 102

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano 10 listopada 2005
Zarchiwizowano 21 listopada 2005
Wróć