Pasjonująca Szkoła

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Zdolne dziecko też jest w szkole,

które odbędzie się 27 września 2012 r. w godz. 10:00 – 15:00 w ROM-E Metis w Katowicach.

Jest ono częścią programu Pasjonująca Szkoła, które składa się z następujących części:

  • Seminarium Zdolne dziecko też jest w szkole więcej...
  • Cykl zajęć artystyczno-edukacyjnych Szkoła inaczej – prowadzonych przez prof. dr. hab. Wiesława Karolaka więcej...

Formy te adresujemy do nauczycieli, wychowawców i pedagogów wszystkich typów szkół i placówek, dla których ważny jest twórczy rozwój i stworzenie uczniom oraz wychowankom możliwości kreatywnego wykorzystania własnych zasobów.

 

Program seminarium:

10:00 – 10:15Rozpoczęcie seminarium przez Dyrektora ROM-E Metis w Katowicach
10:15 – 11:00Co z tym zdolnym? Rozważania o roli dorosłych w rozwijaniu zdolności

Ewa Kustwan – Mróz ROM-E Metis w Katowicach

11:00 – 11:45Dziecko zdolne jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Anna Dzięgiel – ROM-E Metis w Katowicach

11:45 – 12:00Przerwa
12:00 – 13:00Praktyczne rozwiązania

Anna Descur, Anna Wolny PPP w Katowicach

13:00 – 14:00Dyskusja

 

Osoby zainteresowane pogłębieniem omawianych zagadnień oraz nabyciem nowych umiejętności zapraszamy na cykl zajęć artystyczno-edukacyjnych Szkoła inaczej – prowadzonych przez prof. dr. hab. Wiesława Karolaka.

Mówi się, że ważne jest zapewnianie dzieciom ciągłych wyzwań edukacyjnych. Ale szkoła nastawiona jest dziś na masowe nauczanie. W klasach jest najczęściej trzydzieścioro uczniów. Czy można mówić w takich przypadkach o indywidualnym traktowaniu i zaspokajaniu potrzeb każdego ucznia? Czy mały geniusz ma szansę na rozwijanie swoich talentów? Powinniśmy pamiętać, że nawet bardzo zdolny uczeń jest przede wszystkim dzieckiem i potrzebuje czasu i przestrzeni, aby rozwinąć się jako osoba.

 

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 4 września 2012
Zarchiwizowano 27 września 2012
Wróć