Komunikat III

Szanowni Państwo

Jeżeli Państwo przyjeżdżacie na konferencję dzień wcześniej, czyli 25 września 2012 r. to prosimy:

 • poinformować o tym Ośrodek Muflon w Ustroniu, aby zabukować nocleg i kolację;
 • poinformować o tym naszą kasę, , aby dodatkowa opłata została zamieszczona na Państwa fakturze;
 • do kwoty 490 zł dodać opłatę za dodatkowy nocleg i kolację i dokonać jej wpłaty na nasze konto czyli w pokoju 2 osobowym 89 zł/osobę nocleg, w pokoju 1 osobowym 160 zł osoba, kolacja 20 zł;
 • wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem konferencji i zabrać ze sobą dowód wpłaty za 3 noclegi i dodatkową kolację.

Organizatorzy

Komunikat II

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż od dnia dzisiejszego zgłaszające się osoby przyjmowane są na listę rezerwową.

Osoby, które przysłały nam zgłoszenie do dnia 10 września 2012 r. zgodnie z Komunikatem nr I powinny dokonać wpłaty za konferencję do dnia 15 września. Decyzją Pani Dyrektor termin wpłaty został wydłużony do dnia 19 września 2012 r. W przypadku trudności z dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt z kasą lub tel. 32 209 53 12 lub14 wew. 118.

Osoby, które nie uiszczą wpłaty za konferencję zostaną skreślone z listy głównej a na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej oczywiście po dokonaniu wpłaty.

Organizatorzy

Komunikat I

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26 – 28 września 2012 r. organizujemy

III ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Podczas konferencji chcemy debatować nad ważnymi sprawami dla poradnictwa a w szczególności nad:

 • zadaniami dla poradni przewidzianymi w nowych uregulowaniach prawnych,
 • rolą i zadaniami poradni w tworzeniu systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w powiecie i gminie,
 • problematyką związaną z zaburzeniami przywiązania u dzieci i młodzieży, sytuacją szkolną dzieci i uczniów z przewlekłymi chorobami,

a poza tym, chcemy się wszyscy wspólnie spotkać, pobyć razem podzielić się doświadczeniami w pracy oraz radością ze spotkania.

 

Konferencję adresujemy do dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także do przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących poradnie.

 

Program:

I dzień – 26 września 2012 r.

9:30 – 11:00

Czynne będzie biuro konferencji

11:00 – 11:15

Otwarcie konferencji

11:15 – 12:00

Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna reforma systemu

przedstawiciel MEN lub KO

12:00 – 12:30

Przerwa – kawa, herbata

12:30 – 14:00

Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży

dr Joanna Kucharewicz, Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30

Neurobiologiczne podłoże ADHD

dr Magdalena Senderecka, Uniwersytet Jagielloński

16:30 – 17:00

Przerwa – kawa, herbata

17:00 – 18:00

Poradnia wobec przemocy domowej

Grażyna Cybula, Wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach

19:00

Kolacja

II dzień – 27 września 2012 r.

8:00 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 11:00

Debata Uczeń przewlekle chory w szkole. Czy orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego rozwiązuje jego problemy? I cz.

11:00 – 11:30

Przerwa – kawa, herbata

11:30 – 13:45

Debata Uczeń przewlekle chory w szkole. Opieka i wsparcie w szkole, poradni, sanatorium, szpitalu. Wsparcie dla rodziców dziecka przewlekle chorego. II cz.

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30

Przykłady dobrych praktyk poradnictwa w zakresie wpierania przedszkoli, szkół i placówek w nowych zadaniach – prezentacje i sesja plakatowa

16:30 – 17:00

Przerwa – kawa, herbata

17:00 – 18:00

Przykłady dobrych praktyk poradnictwa – ciąg dalszy

19:00

Uroczysta kolacja

III dzień – 28 września 2012 r.

8:00 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 11:00

Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – odpowiedzi na pytania

przedstawiciel MEN lub KO

11:00 – 11:30

Przerwa – kawa, herbata

11:30 – 13:00

Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – odpowiedzi na pytania – II cz.

przedstawiciel MEN lub KO

13:00 – 13:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14:00

Obiad

 

Na konferencję zapraszamy Państwa do malowniczego Ustronia do Ośrodka rehabilitacyjno-wczasowego Muflon, ul. Sanatoryjna 32: www.orw-muflon.com.pl lub www.centrum-muflon.pl

 

Ze względu na duże zainteresowanie, prosimy o:

 • zapoznanie się na naszej stronie internetowej z programem konferencji, na razie ramowym, szczegółowy zamieścimy w sierpniu (jesteśmy obecnie na etapie uzgadniania tytułów wystąpień oraz czekamy na Wasze prezentacje),
 • przysłanie nam wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 10 września 2012 r.
  faksem: 32 209 53 13
  lub pocztą na adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21.
  Istnieje także możliwość zgłoszenia online.
 • uiszczenie opłaty konferencyjnej w kwocie 490 zł do dnia 15 września 2012 r. na konto:
  ING Bank Śląski S.A.94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
  z dopiskiem: konferencja 1K
 • osoby, które nie nocują, płacą za konferencję 320 zł
 • opłata zawiera: koszt pobytu, uroczystej kolacji i koszty wystąpień prelegentów w pierwszym dniu konferencji.

 

Wolnych miejsc: szkolenie zakończone.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie opłaty konferencyjnej.

 

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy projektu:

Małgorzata Spendel –
Jolanta Leśniak –

 

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano 24 maja 2012
Zmieniono 12 września 2012
Zarchiwizowano 26 września 2012
Wróć