W ramach cyklu Forum Edukacji Obywatelskiej w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach w dniu 3 października 2005 r. odbyło się seminarium pt. "Młody Obywatel Europy".

Poruszane zagadnienia:

 1. Co młody Europejczyk wiedzieć powinien o prawach, obowiązkach i przywilejach obywatela Polski i UE? – przykłady zajęć dla uczniów o Konstytucji Europejskiej i innych dokumentach UE w powiązaniu z prawem RP.
 2. Jak kształtować aktywną postawę obywatelską? – czyli o pracy zespołowej.
 3. Co każdy nauczyciel wiedzieć powinien na temat programu "Młodzi obywatele działają", aby zachęcić do niego uczniów i pomóc im w realizacji własnego projektu.
 4. Ustalenie warunków i terminów szkoleń dla młodzieży z programu "Młodzi obywatele działają".

W zajęciach seminaryjno warsztatowych (nieodpłatnych) wzięło udział 23 nauczycieli różnych typów szkół z regionu. Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestniczących, zarówno pod względem formy, jak i treści.

Seminarium we współpracy z CEO zorganizowała promotorka EREO: Pani Sonia Gogulla.

Kolejne seminarium w ramach cyklu odbędzie się w dniu 3 listopada br. w godzinach 14.00 do 18.30. W programie zajęć:

 1. Programy edukacyjne Unii Europejskiej
  • Socrates
  • Młodzież
  • E-twinning
  Przedstawiony zostanie również projekt "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" Ministerstwa Pożytku Publicznego.
 2. Wprowadzenie do tolerancji
  • Stereotypy, uprzedzenia i nawyki
  • Czym jest stereotyp
  • Funkcje wychowawcze stereotypu
  • Fenomen trwałości uprzedzeń
  • Zachowania nawykowe

Sonia Gogulla
Promotor Regionalny EREO

Zarchiwizowano 27 grudnia 2005
Wróć