We wtorek 15 listopada o godz. 14.00 rozpoczynamy zajęcia grupy warsztatowej: grupa warsztatowa "Umiejętności komunikacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą".

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy, którzy chcą nauczyć się skutecznego radzenia sobie w sytuacji trudnych rozmów z uczniami, nauczycielami, rodzicami, także w sytuacji pretensji, zaczepki, agresji słownej. Warsztat ten oferuje minimum teorii i maksimum praktyki.
Poprzednie edycje tego warsztatu uzyskały bardzo dobre ewaluacje wśród uczestników!

Tematyka warsztatu obejmuje:

  • elementy skutecznej komunikacji interpersonalnej, elementy treningu asertywności,
  • elementy technik negocjacyjnych.

Tematyka szkolenia zgodna jest z priorytetami Kuratora Oświaty na rok 2005/2006 w zakresie profilaktyki i wychowania.

Koordynator: Wioleta Baraniak

Liczba godzin: 25 

Koszt udziału: 50 zł

Opłaty można dokonać w kasie ROM-E Metis lub przelewem na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem opłata za szkolenie 55D

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.
Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowych informacji udziela:
Koordynator szkolenia Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
oraz
Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129; 32 251 89 54

Opublikowano 19 października 2005
Zarchiwizowano 16 listopada 2005
Wróć