W związku z zadaniami szkoły/placówki wynikającymi z Art. 9d ust 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm) oraz §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245), zespół doradców metodycznych, opracował przykładową "Procedurę postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia".

Procedura (51.5 KB)

Załącznik nr 1 - wzór notatki (27.5 KB)

Załącznik nr 1a – wzór arkusza (30.5 KB)

Opublikowano 1 lutego 2012
Wróć