Konspekt zajęć warsztatowych dla rzeczników prasowych szkół i kadry kierowniczej placówek oświatowych w zakresie:

 • realizacja zasad i metod public relations w placówkach oświatowych;
 • kreowanie dobrego wizerunku placówki oświatowej i dbanie o niego;
 • zasady i metody skutecznej współpracy z mediami;
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych (przemoc, narkotyki, wypadek);
 • reprezentowanie placówki w czasie kryzysu, ochrona wizerunku, elementy prawa prasowego, oświadczenia i sprostowania;
 • sztuka wystąpień publicznych.

 

Czas: 20 godz. – 2 dni

Prowadzenie: Piotr Biernat – dziennikarz TVP Katowice, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach, wykładowca public relations na Uniwersytecie Śląskim

 

Dzień I, czas 10 godz.

 1. Zasady i metody autoprezentacji w warunkach normalnych i ekstremalnych.
 2. Umiejętność tworzenia pozytywnego publicznego własnego wizerunku – zasady i ich realizacja w praktyce. Kształtowanie własnego wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej (ćwiczenia).
 3. Sposoby i metody tworzenia dobrych przemówień publicznych – przykłady dobrych i złych wystąpień (dyskusja).
 4. Mowa ciała jako ważny element wypowiedzi. Jak pięknie, zrozumiale i wiarygodnie mówić i jak wygłaszać przemówienia (ćwiczenia).
 5. Czynniki wpływające na skuteczność działań public relations wśród lokalnych społeczności – prezentacja filmowa (studium przypadku).
 6. Podstawowe elementy marketingu politycznego i sposoby praktycznego ich wykorzystania – praktyczny trening oparty o lokalną specyfikę środowiska wokół placówki oświatowej (dyskusja).
 7. Najlepsze i sprawdzone sposoby reagowania na krytykę prasową i trudne pytania dziennikarzy (trening przed kamerą telewizyjną).
 8. Metody i sposoby organizowania promocyjnych kampanii medialnych – ćwiczenia praktyczne (konferencja prasowa, dzień otwarty szkoły, impreza integracyjna).
 9. Zasady współpracy z mediami w sytuacji planowanych działań promocyjnych i w czasie kryzysu w szkole.

 

Dzień II, czas 10 godz.

 1. Zajęcia warsztatowe polegające na przygotowaniu do występu przed publicznością (trening przed kamerą telewizyjną).
 2. Zajęcia warsztatowe polegające na trenowaniu i analizie dobrego wizerunku podczas udzielania wywiadu telewizyjno-radiowego i dla prasy drukowanej.
 3. Specyfika udzielania wywiadów radiowych i telewizyjnych (prezentacja filmowa).
 4. Analiza najczęściej popełnianych błędów osób występujących w telewizji na podstawie telewizyjnych materiałów archiwalnych (ćwiczenia, dyskusja).
 5. Zajęcia praktyczne – udzielanie dobrych wypowiedzi i wywiadów telewizyjnych (trening).
 6. Zajęcia praktyczne (trening przed kamerą i mikrofonem) – wywiad telewizyjny ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
  • prezencja osobista;
  • artykułowanie swych racji;
  • sugestywność wypowiedzi: metody stosowane w praktyce (używanie gestów, znaczenie głosu);
  • niebezpieczeństwa podczas występów przed kamerą (jak ich unikać i zminimalizować ryzyko wpadki);
  • dobre cechy wywiadu telewizyjnego;
  • jak uzyskać dużą wiarygodność;
  • współpraca z agresywnym dziennikarzem podczas udzielania wywiadu telewizyjnego.
 7. Ćwiczenia zachowania się w sytuacji krytycznej: pod obstrzałem pytań dziennikarzy, uczestników spotkań wyborczych czy manifestacji.
 8. Praktyczne zajęcia dotyczące analizy złych i dobrych publicznych wystąpień – bardzo praktyczne rady wynikające z obserwacji dziennikarskich.
 9. Ocena i analiza popełnianych błędów. Praktyczne rady i instrukcje, jak ich się wystrzegać i jak je korygować (dyskusja).
 10. Jak dbać o utrzymanie dobrego wizerunku placówki oświatowej (dyskusja).
Opublikowano 23 grudnia 2011
Zmieniono 24 lutego 2012
Zarchiwizowano 1 lipca 2012
Wróć