1. Adresaci: logopedzi z krótkim stażem pracy
 2. Cel:
  • usystematyzowanie podstawowych pojęć związanych z diagnozą i terapią logopedyczną;
  • opanowanie praktycznych umiejętności postępowania z problemami z mową u dzieci
 3. Spodziewane efekty:
  • uporządkowanie wiedzy dotyczącej terapii logopedycznej,
  • wyuczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami do diagnozy logopedycznej.
 4. Czas trwania: 5 spotkań po 4 godziny
 5. Koordynator projektu: Iwona Michalak-Widera
 6. Tematyka spotkań:

Lp.

Data

Godzina

Tematyka

1.

28.09.2005

13.00-16.00

Logopedyczne Testy Przesiewowe, artykulacyjne, sprawności językowej i słownika dziecka:

 • prezentacja testów logopedycznych,
 • praktyczne użycie testów.

2.

16.11.2005

14.00-17.00

Badania przesiewowe i logopedyczne w praktyce:

 • prowadzenie badań w placówce dydaktycznej w Katowicach.

3.

22.02.2006

14.00-17.00

Diagnoza i terapia logopedyczna:

 • badanie logopedyczne i program terapii logopedycznej – analiza przypadków w oparciu o nagrania wideo,
 • konstruowanie przykładowych programów terapii i konspektów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

4.

5.04.2006

14.00-17.00

Praca z dziećmi opóźnionymi i prawidłowo rozwijającymi się w zakresie mowy:

 • diagnozowanie i programy terapii dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy,
 • oddziaływania ortofoniczne w przedszkolach i szkołach – konstruowanie przykładowych programów i konspektów.

5.

10.05.2006

14.00-17.00

Terapia dzieci z upośledzeniem umysłowym i niepłynnością mówienia:

 • praca logopedyczna z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo,
 • terapia dzieci z Zespołem Downa,
 • jąkanie wczesnodziecięce – teoria i praktyka.
Opublikowano 29 września 2005
Zarchiwizowano 10 maja 2006
Wróć