Z olbrzymią satysfakcją informujemy, iż od 7 listopada 2005 r. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji, Katowickim Oddziałem Terenowym nr 40 wznawia realizację wojewódzkiego programu Profilaktyka dysleksji rozwojowej. Celem, jaki nam przyświeca jest stymulacja rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia, oraz wczesne zapobieganie specyficznym trudnościom w uczeniu się dzieci na poziomie kształcenia zintegrowanego. Cel ten zamierzamy realizować poprzez system działań o charakterze kaskadowym:

  • zajęcia warsztatowo-szkoleniowe z pracownikami pedagogicznymi poradni, psychologami, logopedami, pedagogami przedszkoli i szkół w naszym Ośrodku. Na zajęciach tych będą wypracowywane scenariusze zajęć w przedszkolach i szkołach,
  • uczestnicy ww. grup, w oparciu o wypracowane scenariusze będą prowadzić w wytypowanych placówkach szkoleniowe rady pedagogiczne, zajęcia z dziećmi a także spotkania edukacyjne
    z rodzicami.

Program realizowany będzie we współpracy z nauczycielami z przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego województwa.

Na pierwsze spotkanie w dniu 7 listopada o godzinie 15.30 zapraszamy dyrektorów lub wyznaczonych przez dyrektora koordynatorów, placówek chcących wziąć udział w Programie.

Na spotkaniu tym przedstawione zostaną sprawy organizacyjne związane z realizacją Programu, główne jego założenia oraz warunki, jakie powinna spełnić placówka, aby otrzymać certyfikat.

W poprzedniej edycji Programu uczestniczyło 134 nauczycieli, programem objęto 130 przedszkoli i 42 szkoły w województwie śląskim i opolskim, wydano 1300 zaświadczeń dla realizatorów programu i nauczycieli uczestniczących w programie.

Autorem i koordynatorem Programu jest konsultant ROM-E Metis i przewodnicząca Katowickiego Oddziału Terenowego nr 40 PTD mgr Małgorzata Spendel.
Tel: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Szczegółowych informacji udziela
Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129; 32 251 89 54

Opublikowano 27 września 2005
Zmieniono 17 października 2005
Zarchiwizowano 14 listopada 2005
Wróć