Kirigami czyli wycinanki z wyobraźnią

Zapraszamy na warsztat Kirigami czyli wycinanki z wyobraźnią. Formy płaskie i przestrzenne.

Adresaci: nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele szkół sanatoryjnych, wychowawcy świetlic.

Cele:

  • zapoznanie uczestników z podstawami technicznych aspektów kirigami i możliwościami zastosowania powyższej techniki w pracy z dzieckiem,
  • zaznajomienie z techniczną stroną wykonywania przykładowych wycinanek z papieru – formy płaskie, formy przestrzenne.

Tematyka zajęć:

  • zastosowanie techniki kirigami w pracy z dzieckiem,
  • przykłady wykonania konkretnych wytworów.

Planowane efekty:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę na temat możliwości zastosowania techniki kirigami do różnorodnych działań twórczych,
  • nabycie umiejętności wykonania konkretnych wytworów.

Czas trwania: 2 spotkania po 5 godz.

Terminy zajęć: 30 stycznia i 13 lutego 2012 r. w godz. 14:30 – 18:30

Autor programu warsztatu: Anna Czerwiec-Banek

Miejsce: ROM-E Metis

Koszt warsztatu: 30 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 38W

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela prowadzący – Anna Czerwiec-Banek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Opublikowano 26 września 2011
Zarchiwizowano 30 stycznia 2012
Wróć