Rzeźbię i modeluję

Zapraszamy na warsztaty "Rzeźbię i modeluję" – zastosowanie mas plastycznych w pracy z dzieckiem.

Adresaci: nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele szkół sanatoryjnych, wychowawcy świetlic.

Cele:

  • ukazanie możliwości zastosowania mas plastycznych w pracy z dzieckiem;
  • zapoznanie z podstawowymi technikami formowania i rzeźbienia w glinie;
  • zapoznanie z technologią wytwarzania masy solnej i papier mache oraz ich praktycznego zastosowania do wyrobu form dekoracyjnych i użytkowych;
  • wykonanie konkretnych form dekoracyjnych i użytkowych.

Tematyka zajęć:

  • wykonywanie różnorodnych form dekoracyjnych i użytkowych z gliny, masy solnej oraz papier mache;
  • możliwości zastosowania mas plastycznych w pracy z dzieckiem.

Planowane efekty:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę na temat możliwości zastosowania mas plastycznych w pracy z dzieckiem;
  • nabycie umiejętności wykonania konkretnych wytworów z gliny, masy solnej i papier mache.

Czas trwania: 5 godz.

Termin: 23 stycznia 2012 r. w godz. 14:30 – 18:30

Autor programu warsztatu: Anna Czerwiec-Banek

Miejsce: ROM-E Metis

Koszt szkolenia: 20 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 35W

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela prowadzący – Anna Czerwiec-Banek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Opublikowano 26 września 2011
Zarchiwizowano 23 stycznia 2012
Wróć