Zapraszamy na warsztaty Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – wiosna, część II czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczania zintegrowanego.

Cel:

  • inspirowanie do własnych poszukiwań w obszarze ruchu z wykorzystaniem muzyki i różnorodnych narzędzi plastycznych;
  • poczucie wspólnoty przez wspólne działanie;
  • zapoznanie uczestników z założeniami systemu Edukacja przez ruch;
  • wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń, które uaktywniają wiele partii mięśni, ruchy oka, dłoni i stóp oraz wprowadzają do nich naprzemienny charakter;
  • wykorzystanie koła integracji sensorycznej do konstruowania zajęć, podczas których aktywne są wszystkie zmysły.

Tematyka:

  • propozycje zabaw i ćwiczeń w oparciu o system Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej;
  • zapoznanie z aktywnymi metodami i formami pracy z dziećmi.

Forma doskonalenia: grupa szkoleniowo-warsztatowa.

Prowadząca: Iwona Biśto – trener polskiego stowarzyszenia KLANZA z Rzeszowa oraz trener Edukacji przez ruch, instruktor Origami.

Liczba godzin: 10 dydaktycznych

Termin: 21 stycznia 2012 r. (sobota) w godz. 9:00 – 16:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt udziału: 100 zł

Opłatę za warsztaty, które odbędą się po pierwszym stycznia 2012 r. prosimy uiszczać dopiero kilka dni przed rozpoczęciem zajęć, na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 17WD

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Grażyna Ryba:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 19 września 2011
Zarchiwizowano 21 stycznia 2012
Wróć