Zapraszamy na warsztaty Dziarskie przedszkolaki – proste metody ułatwiające dzieciom wchodzenie w grupę.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Cele:

  • rozwijanie umiejętności zastosowania prostych metod wspierania dzieci w trudnych chwilach wkraczania w nowe środowisko i znajdywania sobie miejsca w grupie, wspierania rodziców w ich działaniach wychowawczych;
  • wzbogacenie warsztatu nauczyciela i wychowawcy o proste i atrakcyjne formy pracy z dzieckiem oraz wspomagające działania wychowawcze;
  • poznanie prostych form muzyczno-ruchowych;
  • nabycie i doskonalenie umiejętności poznawania swoich wychowanków pozwalających na wspomaganie dzieci w trudnych momentach.

Tematyka:

  • poznanie konkretnych metod integracyjnych;
  • nabycie umiejętności zastosowania prostych i łatwo dostępnych rekwizytów w pracy z dziećmi;
  • nabycie umiejętności tańczenia kilku tańców integracyjnych oraz poznanie zabaw ruchowych.

Forma doskonalenia: grupa warsztatowo-szkoleniowa.

Liczba godzin: 10 dydaktycznych.

Termin: 8 stycznia 2012 r. w godz. 9:00 – 16:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Prowadząca: Ewa Radzik, Krystyna Rey – trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Animatorów KLANZA z Krakowa.

Koszt udziału: 100 zł

Opłatę za warsztaty, które odbędą się po pierwszym stycznia 2012 r. prosimy uiszczać dopiero kilka dni przed rozpoczęciem zajęć, na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 21WD

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Grażyna Ryba:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Uczestnicy przynoszą ze sobą gazety czarno-białe – po jednej sztuce oraz butelki plastikowe o pojemności 0,5 litra – 2 sztuki.

Prosimy o wygodny strój i obuwie na zmianę.

Opublikowano 19 września 2011
Zarchiwizowano 9 stycznia 2012
Wróć