Zapraszamy Państwa na drugą edycję szkolenia Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce. IPET, KIPU i PDW zasady konstruowania.

Program szkolenia:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/szkole/placówce.

 • Akty prawne.
 • Rola dyrektora przedszkola/szkoły/placówki w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zadania Zespołu. Procedura zgłaszania dziecka/ucznia.
 • Schemat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) – zasady konstruowania.

 • Analiza dokumentacji specjalistycznej (PPP i inne).
 • Diagnoza funkcjonalna.
 • Cele edukacyjne i terapeutyczne.
 • Dostosowanie wymagań.
 • Konstruowanie IPET.

3. Karta potrzeb ucznia i Program działań wspierających.

 • Schemat działania.
 • Rozpoznawanie potrzeb ucznia.
 • Studium przypadków.
 • Konstruowanie PDW.

Prowadzący zajęcia: Magdalena Lipiak, Małgorzata Spendel

Terminy spotkań: 9 stycznia, 14 i 27 lutego 2012 r. w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt całościowy szkolenia: 35 zł

Płatne przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 18D/2

Termin ostatecznej wpłaty: 2 stycznia 2012 r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora – Magdaleny Lipiak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano 15 września 2011
Zmieniono 9 stycznia 2012
Zarchiwizowano 9 stycznia 2012
Wróć