Organizatorzy:konsultanci ds. logopedii ROM-E Metis w Katowicach – dr Iwona Michalak-Widera, mgr Jolanta Bendkowska, dr Mieczysław Chęciek,
Adresaci:głównie logopedzi, ale także psycholodzy, pedagodzy,
Cel:powtórzenie, uporządkowanie, poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy,
Forma pracy:warsztaty, wykład, dyskusja (łącznie – 4 godziny zajęć),
Liczba miejsc:
(ograniczona)
30 (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty).Przed wysłaniem zgłoszenia należy koniecznie upewnić się telefonicznie w Dziale Szkoleń w ROM-E Metis, czy są jeszcze wolne miejsca,
Miejsce:ROM-E Metis w Katowicach ul. Drozdów 21,
Termin:cykliczne (jeden raz w miesiącu – w środę od godz. 13.00) spotkania w roku szkolnym 2005/2006; pierwsze spotkanie 21.09.2005 r.,
Opłata:cena za całość (9 spotkań) wynosi 150 zł, I ratę w wysokości 50 zł należy uiścić przed pierwszym spotkaniem, na blankiecie wpłaty należy dodać: Repetytorium dla logopedów.

Proponowana tematyka szkoleń

Lp.TematProwadzącyData
1.Język i mowa – rozwijanie i usprawnianie mowy od 3.r.ż. (propozycje czeskiej szkoły logopedycznej)

dr Mieczysław Chęciek
mgr Józef Oczadły

21.09.2005 r.

2.Logopedyczne ujęcie metody czytania prof. J. Cieszyńskej

mgr Jolanta Bendkowska
mgr Łucja Skrzypiec

26.10.2005 r.

3.Ćwiczenia emisyjno-dykcyjne dla dzieci i młodzieży

mgr Katarzyna Węsierska
dr Iwona Michalak-Widera

23.11.2005 r.

4.Terapia czytania z wykorzystaniem programów komputerowych

mgr Jolanta Bendkowska

14.12.2005 r.

5.Ćwiczenia i zabawy z głoską [sz] w pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem intelektualnym

mgr Jolanta Bendkowska
mgr Danuta Turoń

15.02.2006 r.

6.Elementy Integracji Sensorycznej (SI) w pracy z dziećmi z grup ryzyka

dr Iwona Michalak-Widera
mgr Katarzyna Pietras

15.03.2006 r.

7.Różne oblicza niepłynności mówienia

dr Mieczysław Chęciek

26.04.2006 r.

8.Wczesna stymulacja językowa małego dziecka o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym

mgr Katarzyna Węsierska
dr Iwona Michalak-Widera

17.05.2006 r.

9.Wspomaganie językowe dzieci 3-4.letnich z opóźnionym rozwojem mowy

dr Mieczysław Chęciek
mgr Marzena Lampart-Busse

07.06.2006 r.

Opublikowano 8 września 2005
Zarchiwizowano 7 czerwca 2006
Wróć