Adresaci:
Nauczyciele przedszkoli, wychowawcy Świetlic socjoterapeutycznych, pedagodzy szkolni.

Tematyka warsztatów:

  • Podstawowa wiedza na temat moczenia się dzieci,
  • przyczyny leżące po stronie środowiska rodzinnego a teorie na temat moczenia,
  • podstawowe metody postępowania i pracy z dzieckiem moczącym się – tzw. "procedury",
  • zajęcia relaksacyjne w pracy z dzieckiem moczącym się,
  • elementy arte – i muzykoterapii,
  • bajka i metafora w pracy z dzieckiem moczącym się,
  • interpretacja rysunku dziecka jako wstępna diagnoza,
  • przykład terapii dziecka z moczeniem nocnym.

Czas trwania: 10 godzin

Terminy: 24 kwietnia 2006, 27 kwietnia 2006 w godzinach 14.00 – 18.30.

Prowadzący: Marta Saro-Sitko

Koszt udziału: 60 zł

Opłaty można dokonać w kasie ROM-E Metis lub przelewem na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 15DK

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129; 32 251 89 54

Opublikowano 6 września 2005
Zmieniono 6 kwietnia 2006
Zarchiwizowano 25 kwietnia 2006
Wróć