Zapraszamy na szkolenie w ramach cyklu Doskonalenie umiejętności logopedycznych.

Temat: Podstawy pracy z dzieckiem "trudnym" (m.in. dzieckiem odmawiającym współpracy, nieśmiałym).

Adresaci: logopedzi, ale również pedagodzy pracujący z "trudnymi" dziećmi.

Podstawowy cel: zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża zachowań nieśmiałych i nadpobudliwych.

Cele szczegółowe:

  • poszerzenie wachlarza sposobów nawiązywania kontaktu z dziećmi nieśmiałymi i nadpobudliwymi,
  • podstawowe kroki w pracy z ww. dziećmi,
  • szukanie własnych zasobów w pracy z dzieckiem trudnym.

Prowadząca: Mirosława Bochner

Czas trwania: 5 godz.

Terminy spotkań: 15 kwietnia 2011 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt udziału: 10 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 20D/A

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Barbara Cyl:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 25 marca 2011
Zarchiwizowano 15 kwietnia 2011
Wróć