Uczeń z depresją w szkole

 

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką konferencji i jednocześnie małą liczbą miejsc informujemy, że ta edycja konferencji będzie powtórzona w maju lub czerwcu.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Uczeń z depresją w szkole.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, pedagogów, psychologów wszystkich typów szkół i placówek oraz pielęgniarek szkolnych.

Termin:

6 kwietnia 2011 r. (środa)

Miejsce:

Sala Marmurowa – Śląski Urząd Wojewódzki
Katowice, ul. Jagiellońska 25

 

Program konferencji

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

13:00 – 14:30 Sesja wykładowa

 • Uroczyste rozpoczęcie konferencji
 • Depresja w okresie rozwojowym
  dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 • Depresyjność w adolescencji
  Joanna Hyrnik – psycholog, psychoterapeuta – Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 • Wybrane metody pracy z dzieckiem, adolescentem oraz rodziną z zaburzeniami depresyjnymi
  Beata Birnbach, Joanna Sylwester – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan gotowość do udziału w konferencji prosimy o rejestrację online w nieprzekraczalnym terminie 3 kwietnia 2011 r.

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji otrzymają Państwo w dniu 6 kwietnia 2011 r. podczas rejestracji.

 

Kontakt z organizatorami:

Tomasz Wojtasik
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 wew. 112
e-mail:

Ilona Wilczyńska-Pitura
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Dworcowa 17; 40-012 Katowice
tel. 32 253 04 26 wew. 132 lub 125
e-mail:

 

Organizatorzy:

 • Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Śląski Urząd WojewódzkiRegionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Opublikowano 7 marca 2011
Zmieniono 15 marca 2011
Zarchiwizowano 6 kwietnia 2011
Wróć