Wybitni specjaliści w dziedzinie socjologii, psychologii, psychiatrii i prawa oraz gość specjalny z Wielkiej Brytanii – Mary Crowley, szef organizacji "Parenting Education and Support Forum" – na naszej Konferencji w listopadzie!

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Dziecko w obliczu przemian współczesnej rodziny", która odbędzie się w dniu 9 listopada w auli Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach (ulica Jacka 2 - boczna ul. Krasińskiego), w godzinach: 10.00 – 15.00.

Nasza propozycja jest adresowana do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz kuratorów sądowych.

Ideą przewodnią Konferencji jest przekonanie, iż skuteczna pomoc dziecku, niezależnie od rodzaju jego trudności, wymaga uwzględnienia rodziny. Rodzina bowiem, funkcjonując jako specyficzny system "naczyń połączonych", determinuje sytuację emocjonalną dziecka.

Dziecko w obliczu przemian współczesnej rodziny

PROGRAM KONFERENCJI "DZIECKO W OBLICZU PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEJ RODZINY"

10.00 – 10.10Powitanie uczestników
10.10 – 10.40"Co w rodzinie wzmacnia zdrowie psychiczne dziecka i co mu zagraża – prof. Jacek Bomba – Kierownik Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
10.40 – 11.10"Przemiany współczesnej rodziny polskiej ze szczególnym uwzględnieniem rodziny śląskiej" – dr Zbigniew Zagała – pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
11.10 – 12.10"Parenting Education w Wielkiej Brytanii. Emocjonalne i psychologiczne aspekty wychowywania dzieci." – Mary Crowley, szef "Parenting Education and Support Forum"
12.10 – 12.40przerwa
12.40 – 13.10"Zasada dobra dziecka i jej realizacja w świetle obowiązującego ustawodawstwa"- prof. Anna Nowak, pracownik naukowy Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
13.10 – 13.40"Mediacje rozwodowe – co zyskuje dziecko?" – dr Hanna Przybyła-Basista, pracownik naukowy Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego
13.40 – 14.10"Rodzina z problemem alkoholowym – jak pomagać nie szkodząc dzieciom" – Elżbieta Sołtys – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu
14.10 – 14.40"Włączanie rodziny w pracy pedagoga i psychologa na rzecz dziecka" Krystyna Pęczkowska – konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach
14.40 – 15.00Podsumowanie i zakończenie konferencji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faxem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj. Istnieje również możliwość wypełnienia karty zgłoszenia online.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Koszt udziału w Konferencji wynosi: 35 zł.

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: konferencja 3K

Potwierdzenia wpłaty muszą zostać przedłożone w recepcji Konferencji przed jej rozpoczęciem.

Recepcja czynna będzie od godziny 9.00

Termin przesyłania zgłoszeń i dokonywania wpłat upływa z dniem 15.10.2005r.
Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie (w Dziale Szkoleń ROM-E Metis) swojej obecności na liście do dnia 3.11.2005r.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel: 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129 oraz 251 89 54

oraz koordynator konferencji
mgr Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel: 209 53 12 lub 14 wew. 124

Opublikowano 22 sierpnia 2005
Zmieniono 3 listopada 2005
Zarchiwizowano 9 listopada 2005
Wróć