Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników PPP oraz wychowawców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na seminarium zatytułowane Ścieżki uczenia się a opisy kwalifikacji.

Seminarium dotyczyć będzie między innymi nowych ram kwalifikacyjnych i zmian w sferze nauczania i uczenia się, które są ich konsekwencją. Prelegentem będzie konsultant Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie pani Maria Suliga, koordynator projektu systemowego MEN "Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego".

Termin: 11 stycznia 2011 r. w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

Koszt udziału: 15 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 14S/2

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator zadania – Magdalena Lipiak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 22 grudnia 2010
Zarchiwizowano 11 stycznia 2011
Wróć