Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących wszystkich typów szkół do udziału zajęciach Rola zadań domowych.

Zadania domowe odgrywają ważną rolę w dydaktyce większości przedmiotów ogólnokształcących. Problemem dla wielu, zwłaszcza młodych, nauczycieli jest dostosowanie tematu, zakresu i formy pracy domowej do celu lekcji oraz zdolności i zainteresowań uczniów a także możliwości, jakie daje stale rozwijająca się technologia informacyjna. Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę na temat metodyki zadań domowych oraz ich znaczenia w podnoszeniu efektywności nauczania.

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestniczek i uczestników z zasadami konstruowania, zadawania i oceniania prac domowych.
  2. Wymiana doświadczeń na temat form, częstotliwości i zasad oceniania zadań domowych.
  3. Wypracowanie skutecznych metod podnoszenia efektywności prac domowych.

Termin szkolenia: 7 stycznia 2011 w godz. 14:00 – 18:00

Prowadząca: Anna Dzięgiel

Koszt udziału: 10 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 79W

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela prowadząca – Anna Dzięgiel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 10 grudnia 2010
Zarchiwizowano 10 stycznia 2011
Wróć