Serdecznie zapraszamy na cykl trzech warsztatów Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców, który odbędzie się w dniach: 5, 12 stycznia i 3 lutego 2011 r., w godzinach 9:30 – 13:30 na terenie ROM-E Metis w Katowicach.

Wszyscy wolelibyśmy, aby nasi uczniowie byli częścią pełnych i szczęśliwych rodzin, w których wzajemne wsparcie rodziców pozwala na skuteczną i pełną zrozumienia współpracę na linii szkoła – dom. Niestety, otaczająca nas szkolna rzeczywistość daleka jest od takiej wizji. Liczba rozwodów, separacji i zakłóconych relacji między dotychczasowymi małżonkami, stale rośnie i naszym "chlebem powszednim" staje się praca dydaktyczna, wychowawcza i terapeutyczna w takich właśnie warunkach. Powstaje zatem niezwykle ważne pytanie: jak skutecznie wspierać ucznia w obliczu kryzysu rodzinnego i jak w takiej sytuacji maksymalnie pobudzić, tak w samym dziecku, jak i jego otoczeniu, możliwości przejścia przez rwący nurt zachwianego poczucia bezpieczeństwa na drugi brzeg. Jak wpływać na to, aby w zmienionych okolicznościach uczeń mógł w sposób satysfakcjonujący realizował potencjał swoich zdolności i umiejętności życiowych.

Na proponowanym przez nas szkoleniu nie koncentrujemy się na problemach wynikających z zaistnienia samego kryzysu, ale na ułatwianiu zarówno dziecku, jak i jego rodzicom, radzenia sobie z nim. Nie analizujemy szczegółowo, jak bardzo taki kryzys może ranić, ale prezentujemy sprawdzone sposoby budowania mostu między ziemią problemów a ziemią rozwiązań.

W ramach szkolenia proponujemy zwarty program grupy wsparcia dla dzieci przeżywających rozwód rodziców, który może również stanowić kanwę do pracy indywidualnej z dzieckiem i jego opiekunami. Jednocześnie część szkolenia poświęcamy na trening w zakresie sposobów budowania platformy porozumienia na rzecz dziecka w formie elementów warsztatu mediatora rodzinnego.

Koszt udziału w całym cyklu: 30 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 14D

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą do dnia 22 grudnia 2010 r. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Krystyna Szczęsna-Witkowska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 30 listopada 2010
Zarchiwizowano 5 stycznia 2011
Wróć