Zapraszamy na szkolenie w ramach cyklu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Temat: Podstawy psychologii rozwojowej dziecka.

Adresaci: pedagodzy i logopedzi prowadzący wczesne wspomagania rozwoju dziecka.

Cel:

  1. Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii małego dziecka.
  2. Nabycie umiejętności rozeznawania potrzeb małego dziecka.

Program:

  1. Etapy rozwoju dziecka od 0 do 5 r.ż.
  2. Sposoby nawiązywania relacji z matką. Teoria więzi.
  3. Typy przywiązania matka – dziecko i ich skutki dla przyszłego rozwoju dziecka.
  4. Rozeznawanie potrzeb rozwojowych małego dziecka.

Uczestnicy warsztatów:

  1. Podniosą poziom wiedzy i umiejętności zawodowych.
  2. Wykorzystają zdobyta wiedzę i umiejętności do prowadzenia diagnozy i terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Prowadząca: Mirosława Bochner

Czas trwania: 2 spotkania, w sumie 15 godz.

Terminy spotkań:

26 kwietnia 2011 r. w godz. 9:00 – 17:45
16 maja 2011 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt udziału: 40 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 12KD/2

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Barbara Cyl:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 25 marca 2011
Zarchiwizowano 26 kwietnia 2011
Wróć