Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważneVI konferencja

Planujemy udział ok. 300 osób związanych z edukacją prozdrowotną.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 50 zł (sł. pięćdziesiąt złotych).

Prosimy o wpłatę ww. kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis (adres poniżej).

Jeżeli wyraża Pani/Pan gotowość do udziału w Konferencji prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 16 września br.:

  • faksem: nr 32 209 53 13
  • lub pocztą pod adres:
    Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
    ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice 
    (z dopiskiem na kopercie: Konferencja ZDROWIE 2005)

Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Osobom zakwalifikowanym zostaną wysłane imienne zaproszenia, niezwłoczne po otrzymaniu przez organizatora opłaty konferencyjnej. Rekrutacją uczestników zajmuje się Dział Szkoleń ROM-E Metis.

Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów przejazdu i nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania podczas trwania Konferencji.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierać tylko i wyłącznie dane dotyczące nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres) znajdujące się na dokumencie wpłaty, który otrzymamy od Państwa.

Potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji oraz faktury zostaną przekazane uczestnikom podczas części wykładowej projektu – tj. 22 września br.

Brak podpisu na formularzu zgłoszeniowym uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do bazy danych organizatora, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wydania potwierdzenia. 
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Wszelkie pytania i informacje prosimy kierować do koordynatorów projektu:
Tomasza Wojtasika, Barbary Dobias-Mola:
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14
e-mail: lub

Zarchiwizowano 23 września 2005
Wróć