Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważneVI konferencja

23 września 2005 r. (piątek) – część seminaryjno-warsztatowa
(do wyboru jedna z poniższych grup tematycznych)

 

Warsztat nr 1
Seminarium: Zrozumieć mężczyznę, co każda kobieta wiedzieć powinna o sposobach komunikowania się mężczyzn – dr Urszula Hermanowicz – Warszawa

Kobiety lubią rozumieć. Często mówią: On mnie zupełnie nie rozumie, Ona mnie świetnie rozumie, Zupełnie nie rozumiem..., Czy Ty to rozumiesz. Na ogół starają się również rozumieć swoich mężczyzn. Nie robią tego bezinteresownie. Oczekują, że ON odpowie podobnie intensywnym wysiłkiem zrozumienia JEJ. Niestety mam złą wiadomość – takie symetryczne zachowanie nie jest ani oczywiste, ani typowe dla mężczyzn.
A jednak proponuję zajęcia, w czasie, których będziemy analizowały – aby zrozumieć – sytuacje interpersonalne, w których mężczyźni komunikują się odmiennie niż kobiety, takie jak wyrażanie przywiązania, negocjacje, eskalacja konfliktu, przyznawanie się do winy i przepraszanie.
Wszystkie uczestniczki, – bo zajęcia są dla kobiet – proszę o przyniesienie na spotkanie wspomnienia jakiejś rzeczywistej interakcji komunikacyjnej z mężczyzną (partnerem, szefem, kolegą, przyjacielem, ojcem), która zakończyła się negatywnymi emocjami, brakiem porozumienia lub konfliktem.

 

Warsztat nr 2
Seminarium: Choroby przenoszone drogą płciową. Kompendium wiedzy dla ucznia – Wiesław Sokoluk – Warszawa, Grażyna Skirmuntt – Zabrze

Koncentracja uwagi na profilaktyce zakażeń HIV spowodowała, ze przestano się zajmować lub zajmowano się raczej marginesowo problemem zakażeń STI (infekcje przenoszone drogą płciową). Istotnie wobec zagrożenia HIV i skutkami, jakie ono niesie, STI wydają się wielu ludziom banalną i nieco staroświecką dolegliwością, która leczy się łatwo i bez jakichkolwiek następstw. Co prawda konsekwentne stosowanie zasad profilaktyki zakażeń HIV chroni również przed zakażeniami STI, ale... przebyte niedawno, a tym bardziej niedoleczone czy wręcz zaniedbane zakażenie STI, sprzyja zakażeniu HIV, o ich wpływie na ogólny stan zdrowia nie wspominając. Statystyka zakażeń STI jednoznacznie wskazuje, że młodzi ludzie są niestety grupą szczególnie narażoną na zakażenia. Dlatego proponowane warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych efektywnym dialogiem z młodymi ludźmi w kwestii zdrowia seksualnego i ma na celu: usystematyzowanie informacji na temat STI, zaprezentowanie prostych i niestandardowych sposób przekazywania wiedzy o STI, dyskusje nad ewentualnymi modyfikacjami w zależności od adresata, ćwiczenie umiejętności praktycznego stosowania w dydaktyce i poradnictwie młodzieżowym.

 

Warsztat nr 3
Seminarium: Antykoncepcja. Kompendium wiedzy dla ucznia – prof. Violetta Skrzypulec – Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

Motto: Seks jest o wiele przyjemniejszy, kiedy nie towarzyszy mu strach przed niechcianą ciążą...
W dobie wzrastającej świadomości społecznej dotyczącej fizjologii rozrodu oraz macierzyństwa powstaje potrzeba profesjonalnej i rzetelnej informacji o metodach świadomej regulacji płodności, ich zaletach, wadach oraz potencjalnym kształcie w przyszłości. Taka wiedza, podana w przystępnej formie, jest szczególnie potrzebna młodym, rozpoczynającym życie seksualne, osobom, ważna z punktu widzenia zdrowia psychicznego i fizycznego.
Stąd też w programie seminarium znalazły się następujące zagadnienia:

 1. Antykoncepcja w aspekcie historycznym, czyli jak to było kiedyś.
 2. Współczesne metody antykoncepcji od prezerwatywy do pigułki, czyli co każdy powinien wiedzieć o antykoncepcji i seksie, ale boi się zapytać.
 3. Antykoncepcja przyszłości od szczepionki antykoncepcyjnej do hormonalnych metod dla chłopców, czyli antykoncepcyjna odyseja kosmiczna.

 

Warsztat nr 4
Seminarium: HIV/AIDS. Kompendium wiedzy dla ucznia – Grażyna Budka-Konieczny, Artur Lutarewicz – Społeczny Komitet ds. AIDS, Warszawa

Podczas warsztatów zaprezentujemy autentyczne trudne pytania dzieci i młodzieży zadawane na różnych etapach rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji. Pokażemy też, w jaki sposób i jakie informacje przekazywać oraz skoncentrujemy się na tzw. momentach trudnych zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

 

Warsztat nr 5
Porozumienie bez przemocy – Małgorzata Jakubczak – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa

Cele warsztatu: Zapoznanie uczestników z modelem Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Refleksja nad systemem wartości wynikającym z PBP. Rozpoznawanie swoich uczuć i wyrażanie ich. Identyfikacji potrzeb tkwiących u źródła tych uczuć. Zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego. Tworzenie rozwiązań opierających się na bezpieczeństwie, szacunku, porozumieniu.
Forma zajęć: Spotkanie w formie kręgu. Planowane jest zastosowanie metod aktywnych: wykładu interaktywnego, elementów psychodramy, wymiany doświadczeń, pracy w zespołach.

 

Warsztat nr 6
Problemy prokreacji a HIV/AIDS – Elżbieta Ciastoń-Przecławska – Warszawa, Marta Barańska – Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Zajęcia prowadzone będą wyłącznie metodami aktywnymi. Zaplanowano je jako proces, uwzględniający różne punkty widzenia w rozumieniu i odczuwaniu poruszanych zagadnień. Celem zajęć jest uwrażliwienie uczestników na prawa każdego człowieka do prokreacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie niesie ze sobą w tym kontekście życie z HIV.
Uczestnicy będą stopniowo przechodzić od analizy postaw społecznych wobec prokreacji wśród osób żyjących z HIV, istniejących stereotypów na ten temat, poprzez ujawnienie własnych postaw – poglądów, uświadomienie sobie tkwiących u ich podstaw założeń, wartości, aby na koniec podjąć próbę wejścia w role osób żyjących z HIV, wzmacniając tym samym empatię i rozumienie praw każdego człowieka w odniesieniu do prokreacji. Wykorzystane będą elementy dramy, granie ról, burza mózgów, omawianie anonimowych historii przypadków oraz inne autorskie ćwiczenia warsztatowe.

 

Warsztat nr 7
Norma i patologia w ujęciu psychodynamicznym – dr Marek Jasiński – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

W ramach swoich zajęć warsztatowych zaprezentuję współczesne ujęcie psychoanalityczne kwalifikujące dane zachowania do szeroko rozumianej normy lub patologii klinicznej. Zacznę od freudowskiego rozumienia normy i patologii, a zakończę na współczesnych analitykach. W ramach warsztatów będzie miejsce na liczne przykłady kliniczne, ćwiczenia w pracy nad sobą i określenie własnych granic w określaniu normy i patologii psychicznej.

 

Warsztat nr 8
Wędrówki po intymności. Porozmawiaj ze mną – Grażyna Czubińska – Stowarzyszenie INTEGRA

Przejściowa sytuacja nastolatków oraz ich życie między kulturami dziecięcą i dorosłą nie ułatwia wysiłków młodych ludzi skierowanych na budowanie swoich niezależnych poglądów, związków społecznych i umiejętności życiowych. Muszą oni rozpocząć samodzielne radzenie sobie z różnorodnymi sytuacjami, uczuciami, frustracjami i konfliktami. Również w aspekcie seksualizmu młodzież dojrzewająca musi poznać biologię swojego ciała. To stawia wyzwania dotyczące przygotowania i planowania, jak również edukacji w sprawach miłości i seksualizmu. Proces edukacji powinien uwzględniać zainteresowania młodych ludzi tak, by stali się oni podmiotem tego procesu. Dorośli obawiają się, że wychowanie seksualne prowadzi do wczesnego podejmowania życia seksualnego lub do niepożądanych zachowań seksualnych. To nieprawda. WHO potwierdziło trzy ważne skutki wychowania seksualnego w odniesieniu do osób dorastających: późniejsza inicjacja seksualna, szersze stosowanie środków antykoncepcyjnych, mniejsza podatność na ryzykowne zachowania seksualne.
Prezentowane warsztaty mają pomóc odpowiedzieć na pytania – Jak rozmawiać o intymności z dzieckiem, z młodym człowiekiem, jak się do takiej rozmowy przygotować i jakie treści przekazać i w jakiej formie.

 

Warsztat nr 9
Dwa światy, ale bez wojny planet – Wojciech Lach – Stowarzyszenie INTEGRA

Bez względu na to, czy mężczyźni pochodzą z Marsa, a kobiety z Wenus, czy też obie płcie mają w rodowodzie tylko Ziemię, ich wzajemna atrakcyjność dla siebie jest niekwestionowana. Warsztaty dotyczą szeroko pojętej atrakcyjności, jej określania i podkreślania. Zawierają m.in. podstawowy pakiet wiedzy, dotyczących oczekiwań wzajemnych płci oraz ćwiczenia pomagające w odnalezieniu i uwypukleniu cech własnych, uznawanych przez płeć odmienną za atrakcyjne.

 

Warsztat nr 10
Postawy i osobiste kompetencje wobec życia intymnego osób niepełnosprawnych intelektualnie – Tamara Czerwińska-Szulc – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Słupsk

Seksualność ludzi z niepełnosprawnością intelektualną nadal stanowi temat tabu. Przyczyny tego stanu są złożone. Wciąż brakuje odpowiednich programów edukacyjnych, pomocy specjalistycznej, ciągle spotykamy się z oporem wobec uznania prawa do seksualności osób niepełnosprawnych mentalnie, unikamy tematu tak z braku wiedzy jak i z powodu funkcjonowania mitów i stereotypów.
Celem warsztatów jest rozpoznanie osobistych obszarów i ograniczeń w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, konfrontacja własnych wyobrażeń o intymności tych osób z wiedzą na ten temat, zmierzenie się ze stereotypami i mitami dotyczącymi seksualności – analiza ich źródeł i konsekwencji dla poznania i zrozumienia potrzeb seksualnych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Podejmiemy również próbę doboru odpowiednich sposobów komunikowania się z rodzinami i opiekunami osób niepełnosprawnych mentalnie celem wypracowania jednolitego, wspólnego kierunku edukacyjnego i wychowawczego.

 

Warsztat nr 11
Edukacja rówieśnicza w zakresie zdrowia prokreacyjnego – Leszek Trzaska – Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych, Warszawa

Tematyka warsztatów: Dlaczego edukacja rówieśnicza w profilaktyce (?) – mocne strony metody. Stopnie udziału młodzieży w działaniach profilaktycznych. Tematy profilaktyczne, które edukatorzy rówieśniczy mogą realizować. Zasady rekrutacji do grup edukatorów rówieśniczych. Zagrożenia wynikające z angażowania edukatorów rówieśniczych w działaniach profilaktycznych.

 

Warsztat nr 12
Zdrowie prokreacyjne – kobiecość i męskość – Monika Szymańska – Ośrodek Terapii i Rozwoju Gestalt, Warszawa

Warsztat ten ma na celu sięganie do źródeł. Jest próbą odpowiedzi a raczej podjęcia dyskusji o kobiecości i męskości jak również jak te dwie siły mogą zaistnieć w edukacji młodzieży.

 

Warsztat nr 13
Porozmawiaj ze mną o miłości – Twój uczeń – Bożena Brzezińska – Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Opole

Warsztaty będą dotyczyć prowadzenia zajęć Wychowanie do życia w rodzinie w szkole na różnych poziomach kształcenia: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń edukatorów w pracy z młodzieżą oraz wzbogacenie warsztatu pracy. Do wyboru tego tematu skłoniła mnie świadomość jak trudna i odpowiedzialna jest praca edukatora. Ile jest wątpliwości i pytań: Jak pomagać młodym ludziom w rozwoju, w procesie dojrzewania do miłości, partnerstwa, poznawania własnej seksualności. Jak uczyć ich dobrych relacji interpersonalnych? Jak być przewodnikiem i autorytetem w dobie internetu, telewizji i czasopism erotycznych ogólnie dostępnych? Jak rozmawiać z uczniami, aby chcieli przychodzić na zajęcia i otwarcie mówić o swoich problemach? I tu ważny jest nauczyciel, jego kompetencje, wiedza, umiejętności, ale przede wszystkim jego komunikatywność, akceptacja młodych ludzi i rozumienie ich problemów, czyli osobowość – osobowość podnosząca i kontakt wspierający w różnych sytuacjach. Tej jakże trudnej umiejętności tworzenia warunków do rozwoju poświęcone będą te zajęcia przede wszystkim Zanim jednak zaczniemy pracę z uczniami ważne jest zrobienie wstępnej diagnozy problemów w grupie. Porozmawiamy, zatem również o metodach i sposobach jej przeprowadzenia, aby lepiej służyć pomocą młodemu człowiekowi.

 

Warsztat nr 14
Dbając o własne zdrowie, dbasz o zdrowie swojego partnera – Agnieszka Zemła – Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Opole

Ze względu na bardzo małą wiedzę, młodzież chętnie "uzupełnia" braki przeglądając strony internetowe lub czasopisma. Zazwyczaj są to jednak mało rzetelne źródła informacji. Nierzadko dopytują także rówieśników, którzy wiedzę czerpią z tych samych źródeł lub własnych doświadczeń. Jednak zdobyte doświadczenia są zawsze kwestią indywidualną, niestety jakże często uogólnianą. Konsekwencją tego jest brak orientacji w tym, co jest prawidłowe a co już nie. Dlatego tak bardzo istotne jest, żeby młodzi ludzie widzieli autorytety w rodzicach i nauczycielach, jako osobach posiadających rzetelne informacje w sprawach dotyczących najbardziej intymnej sfery życia, jaką niewątpliwie jest seksualność.
Warsztaty poświęcone będą informacji na temat zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet i mężczyzn oraz odpowiedzialności partnerskiej. 
Zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiety: Pierwsza wizyta u ginekologa – Nie taki diabeł straszny. Samobadanie piersi – profilaktyka chorób sutka. Badania cytologiczne – profilaktyka chorób szyjki macicy. Antykoncepcja – plusy i minusy stosowania. Zdrowie seksualne i reprodukcyjne mężczyzn – Dlaczego specjalista zleca: – badania nasienia, – badanie genetyczne, – badania prostaty. Od kiedy mężczyźni powinni dbać o swoje zdrowie? Choroby przenoszone drogą płciową (STI) i HIV/AIDS – profilaktyka. Rozmowy intymne – czyli jak mówić żeby nas słuchano.

 

Warsztat nr 15
O inicjacji seksualnej. Co spędza sen z powiek rodzicom? – Joanna Dec – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Uniwersytet Zielonogórski

Obniżający się wiek inicjacji seksualnej, wzrost zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową (STD), łatwiejszy dostęp i obniżający się wiek inicjacji alkoholowej i narkotykowej, przypadki dziewcząt i chłopców świadczących usługi seksualne to niepokojące zjawiska w obyczajowości młodzieży. Uzasadniają one potrzebę podjęcia dynamicznych działań prewencyjnych. Wiele oczekuje się od wychowawców i nauczycieli, którzy niejednokrotnie sami nie mają odpowiedniego zasobu wiedzy dotyczącej wyżej omawianych zjawisk.
Warsztaty mają na celu uświadomienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom ich własnych postaw i poglądów na temat seksualności nastolatków. Mają także na celu przekazanie informacji dotyczących inicjacji seksualnej młodzieży, zagrożeń wynikających z wczesnego podjęcia współżycia oraz trening umiejętności komunikacyjnych w tym obszarze.

 

Warsztat nr 16
Jak pozyskiwać rodziców do wspólnej edukacji seksualnej? – Genowefa Kudryńska – Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Opole

W edukacji seksualnej rodzice są ogniwem najsłabszym, najczęściej pomijanym. Kontakt z nimi sprowadzany jest zwykle do krótkiej informacji o planowanych działaniach i uzyskania na nie zgody. Dla wielu osób realizujących wychowanie seksualne, rozmowa z rodzicami w tym obszarze tematycznym jest trudna i stresująca.
Warsztaty dotyczą: rozwijania umiejętności komunikowania się z rodzicami w taki sposób, aby nie wzmacniać ich lęków i obaw, fałszywych przekonań rodziców i mitów dotyczących edukacji, określenia różnic w obszarach kompetencji rodziców i edukatorów w tym względzie.

 

Warsztat nr 17
Tworzenie i rozumienie opinii sądowych dotyczących seksuologii – Andrzej Zasępa – Sosnowiec

Tematyka seminarium:

 1. Specyfika opinii.
 2. Wymogi formalne.
 3. Analiza akt sprawy ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji medycznej i psychologicznej oraz zeznań świadków.
 4. Badania seksuologiczne:
  • wywiad,
  • badanie somatyczne ogólne,
  • badanie seksuologiczne.
 5. Wnioski.
 6. Odpowiedzi na pytania sądu.
 7. Omówienie i próba oceny projektu zaostrzenia kar za przestępstwa seksualne.
Zarchiwizowano 23 września 2005
Wróć