Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważneVI konferencja

22 września 2005 r. (czwartek) – część wykładowa
Aula Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka
Katowice, ul. Francuska 12 (dawna siedziba Biblioteki Śląskiej)

9.30 – 11.00 Sesja wykładowa

 • Uroczyste rozpoczęcie konferencji
 • Dziesięć przykazań i dwanaście praw – prof. Magdalena Środa – Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 • Zdrowie prokreacyjne. Standardy WHO – Jeffrey V. Lazarus – World Health Organization, Regional Office for Europe, STI/HIV/AIDS Programme, Kopenhaga
 • Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie – prof. Ewa Frątczak – Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych: zdrowie prokreacyjne – Beata Balińska – UNDP, Biuro w Warszawie 

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15 – 12.45 Sesja wykładowa

 • Zdrowie prokreacyjne. Wprowadzenie – dr hab. n. med. Tomasz Niemiec – Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Zdrowie prokreacyjne. Aspekty rozwojowe: seksualność dzieci i młodzieży  – prof. Maria Beisert – Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Doniesienia: Prostytucja kobiet. Implikacje dla edukacji i profilaktyki – Danuta Osiecki – Centrum Koordynacji i Poradnictwa dla Ofiar Handlu Ludźmi KOBRA, Hanower, Niemcy
 • Zagrożenia: choroby przenoszone drogą płciową – dr n. med. Danuta Piecuch-Gelner – Zespół Opieki Zdrowotnej Matki, Dziecka i Młodzieży, Katowice

12.45 – 13.00 Przerwa

13.00 – 14.30 Sesja wykładowa

 • Antropologia prokreacji – dr Romana Pawlińska-Chmara – Uniwersytet Opolski
 • Seksualność kobiet a seksualność mężczyzn – młodzi pomiędzy Scyllą tradycjonalizmu a Charybdą nowoczesności – dr Urszula Hermanowicz – Warszawa
 • Doniesienia: Antykoncepcja doraźna – fakty i mity – dr n. med. Grzegorz Południewski – Warszawa
 • Zagrożenia: seks w cyberprzestrzeni – Robert Kamiński – Podkarpackie Centrum Leczenia Psychiatrycznego, Ekspertyz Sądowych i Medycyny Seksualnej, Rzeszów

14.30 – 15.30 Przerwa obiadowa

15.30 – 17.00 Sesja wykładowa

 • Zdrowie prokreacyjne. Tylko dla dziewcząt – prof. Violetta Skrzypulec – Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice
 • Zdrowie prokreacyjne: Tylko dla chłopców – Wiesław Czernikiewicz – Warszawa
 • Doniesienia: Redukcja szkód. Implikacje dla edukacji i profilaktyki – Grzegorz Wodowski – Monar, Kraków
 • Zagrożenia: HIV/AIDS. Testy w kierunku HIV. Poradnictwo okołotestowe – dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska – Koordynator ds. Zapobiegania HIV/AIDS, Białystok
Zarchiwizowano 23 września 2005
Wróć