Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

Aktualności «  
Archiwum «  
Kontakt «  

Etap wojewódzki

 

Uaktualniona lista laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów gimnazjum woj. śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 po posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z dnia 17 marca 2011 r., w trakcie którego rozpatrzono złożone odwołania.

Finaliści po odwołaniach (183.3 KB)

Laureaci po odwołaniach (87.2 KB)


 

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku 2010/2011 prace uczniów mogą być udostępnione w następującym terminie: 11 marca 2011 r. (piątek) w godz. 14:00 – 18:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Biologii
Barbara Dobias-Mola


 

Informacja o miejscach organizacji III etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

  kliknij tutaj, aby pobrać (118.9 KB)


Etap rejonowy

 

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych (po rozpatrzeniu odwołań z dnia 9 lutego 2011 r.):

 1. Bielsko-Biała (118.67 KB)
 2. Bytom (86.52 KB)
 3. Częstochowa (121.55 KB)
 4. Gliwice (84.75 KB)
 5. Katowice (84.29 KB)
 6. Rybnik (108.38 KB)
 7. Sosnowiec (108.63 KB)

 

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (507.64 KB) (po rozpatrzeniu odwołań z dnia 9 lutego 2011 r.)


 

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku 2010/2011 prace uczniów mogą być udostępnione w następujących terminach:

1 lutego 2011 r. od godz. 13:00 do godz. 17:00
2 lutego 2011 r. od godz. 13:00 do godz. 17:00
3 lutego 2011 r. od godz. 13:00 do godz. 17:00

w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Biologii
Barbara Dobias-Mola


 

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym II etapem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego przypominam, że zgodnie z § 7 ust. 1pkt 3 Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 do etapu III kwalifikują się ci uczestnicy, którzy w etapie rejonowym uzyskają co najmniej 83% możliwych do zdobycia punktów.

W tegorocznej edycji Konkursu z Biologii uczestnicy II etapu, tj. rejonowego mogli uzyskać maksymalnie 50 pkt., zatem zgodnie z ww. Regulaminem minimalna liczba punktów umożliwiająca zakwalifikowanie ucznia do III etapu wynosi 41.

Jednocześnie informuję, że na stronie tytułowej arkusza konkursowego II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii wkradł się błąd drukarski, polegający na wskazaniu 40 pkt. zamiast 41 pkt. z 50 możliwych do uzyskania – jako wyniku kwalifikującego do kolejnego etapu. Za zaistniałą pomyłkę przepraszam.

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej
Barbara Dobias-Mola


 

Wykaz dyżurów telefonicznych Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych podczas II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011.

kliknij tutaj, aby pobrać (17.5 KB)


 

Organizacja etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Zgodnie z § 22 ust. 2 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 zamieszczamy informację o miejscach organizacji II etapu ww. Konkursów na terenie Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli oraz Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 1. Bielsko-Biała (73 KB)
 2. Bytom (43.5 KB)
 3. Częstochowa (69.5 KB)
 4. Gliwice (47 KB)
 5. Katowice (57 KB)
 6. Rybnik (52.5 KB)
 7. Sosnowiec (56.5 KB)

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisem zawartym w § 22 ust. 3 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011 Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sprawdzenia, czy szkoła widnieje w wykazie szkół zakwalifikowanych do etapu rejonowego oraz liczby uczestników tego etapu. Ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie wyjaśnia z konsultantem odpowiedniej placówki doskonalenia nauczycieli, organizatorem Konkursu.


 

Wykaz szkół wraz z liczbą uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z BIOLOGII dla uczniów szkół podstawowych/gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011

kliknij tutaj, aby pobrać (103.5 KB)


Etap szkolny

 

Informacje dotyczące organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011:

kliknij tutaj, aby pobrać (160.94 KB)

 

Zasady organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego:

kliknij tutaj, aby pobrać (334.88 KB)

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów gimnazjów:

kliknij tutaj, aby pobrać w PDF (243.5 KB)

kliknij tutaj, aby pobrać w DOC (141 KB)

Załącznik do regulaminu:

kliknij tutaj, aby pobrać (149.5 KB)


 

Lista zgłoszonych szkół do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii:

kliknij tutaj, aby pobrać (226 KB)

Opublikowano 16 września 2010
Zmieniono 23 marca 2011
Zarchiwizowano 1 kwietnia 2011
Wróć