Zapraszamy do udziału w warsztacie: O tym trzeba mówić – przeciwdziałanie zjawisku pedofilii.

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni z obszaru terytorialnego obejmującego miasta:
Bytom, Chorzów, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śl.;
powiaty: gliwicki, tarnogórski.

Tematyka warsztatów:

  • Podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli wobec problematyki molestowania seksualnego,
  • rozpoznawanie fizycznych i psychicznych symptomów wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży,
  • określenie roli wychowawcy, pedagoga szkolnego we wczesnym rozpoznawaniu zjawisk patologicznych,
  • określenie działań interwencyjnych dla ofiar nadużyć seksualnych,
  • stworzenie podstaw funkcjonowania zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy.

Liczba godzin: 20

Kierownik kursu: Irena Świerczyńska

Opłata za udział w warsztatach 9 zł. Opłaty można dokonać w kasie ROM-E Metis lub przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Liczba miejsc ograniczona (2 grupy po 25 uczestników), decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faxem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Po skompletowaniu grupy prowadzący szkolenie ustali terminy spotkań, o których poinformujemy zainteresowanych telefonicznie.
Spotkania będą się odbywały na terenie miasta Chorzowa.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129; 32 251 89 54

Opublikowano 13 lipca 2005
Zmieniono 18 sierpnia 2005
Zarchiwizowano 16 listopada 2005
Wróć