Zapraszamy do udziału w seminarium pt. "Zapobieganie przemocy w  szkole", które w dniu 24.II.2005r, w godzinach 9.00 – 13.00 poprowadzi w Auli Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania ul. Krasińskiego w  Katowicach dr Laurence Mousset – Libeau z Instytutu Kryminologii i Nauk Społecznych w Rennes. Pani Mousset jest twórczynią nowatorskiej metody zapobiegania przemocy w szkołach, którą eksperymentalnie z dobrymi efektami wprowadzono we Francji. Swoimi doświadczeniami podzieli się w  ramach polsko – niemiecko – irlandzko – francuskiego projektu pt. "Wspieranie rozwoju aktywnego demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego poprzez systematyczny trening z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz międzynarodową wymianę doświadczeń", organizowanego w  ramach unijnego programu "Joint Action: Sokrates, Leonardo and Młodzież".

Seminarium adresujemy przede wszystkim do pracowników Miejskich Wydziałów Edukacji, Kuratorium, dyrektorów szkół oraz pedagogów.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do naszego Działu Szkoleń i nadesłanie (faxem lub pocztą) karty zgłoszeń do dnia 15.II.2005 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opublikowano 20 stycznia 2005
Zarchiwizowano 25 lutego 2005
Wróć