Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000136

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 70a ust. 9

Dotyczy: biblioteki, budżet, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 8 lutego 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna