Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000136

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 70a ust. 9

Dotyczy: biblioteki, budżet, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 8 lutego 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001591

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 78 ust. 1

Dotyczy: akredytacja, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 3 października 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna