Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001675

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 4 u

Dotyczy: doradztwo zawodowe, podstawa programowa

Zmieniono 3 września 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna