Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2018 r. poz. 995)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000995

Dotyczy: samorząd terytorialny

Zmieniono 28 maja 2018

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000994

Dotyczy: samorząd terytorialny

Zmieniono 28 maja 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna