Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r., nr 56, poz. 506, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020560506

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 6

Dotyczy: innowacje i eksperymenty pedagogiczne

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna