Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1531)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001531

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 113

Dotyczy: organizacja szkół i przedszkoli

Opublikowano 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r. poz. 691)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000691

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 111

Dotyczy: kształcenie specjalne, organizacja szkół i przedszkoli, statuty

Zmieniono 28 maja 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna