Więzi – więzy #2. Edukacja i profilaktyka

Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie
Projekt konferencji jest finansowany ze środków grantowych otrzymanych od
Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie.

Termin:

20 – 21 września 2007 r.


Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy w Katowicach

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach


Opublikowano 5 sierpnia 2007
Zmieniono 18 września 2007
Zarchiwizowano 21 września 2007
Wróć