Logo: Nauczanie przez Dociekanie - Tajemnica Eugeniusza Rozumskiego

Kod szkolenia:
65W/2
Adresaci:
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Cel:
  • poznanie założeń metodycznych strategii nauczania przez dociekanie,
  • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
  • kształtowanie umiejętności rozumowania w kategoriach naukowych,
  • ćwiczenie umiejętności odróżniania faktów od opinii,
  • projektowanie zajęć przedmiotowych i interdyscyplinarnych z wykorzystaniem strategii IBSE.
Tematyka:
  • metoda naukowa i jej elementy,
  • myślenie dedukcyjne i indukcyjne,
  • związki przyczynowo-skutkowe,
  • założenia metodyczne strategii IBSE,
  • model 5E w projektowaniu zajęć dydaktycznych.
Termin:
18 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
30 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.