Logo: Zagrożona młodzież. Rozmowy o wychowaniu i profilaktyce - część I

Kod szkolenia:
4S/I
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
  • wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedze na temat wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, poziomów profilaktyki, mechanizmów rozwoju zachowań ryzykownych, diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce, prezentacji wybranych narzędzi diagnostycznych;
  • tworzenie mapy środowiskowej czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce.
Tematyka:
  • wychowanie i profilaktyka w szkole, wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne, poziomy profilaktyki, mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych, diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce, prezentacja wybranych narzędzi diagnostycznych;
  • tworzenie mapy środowiskowej czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce.
Termin:
13 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Tomasz Wojtasik
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.