Logo: Sieć nauczycieli i specjalistów ds. wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Kod szkolenia:
6D
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, specjaliści pracujący z małymi dziećmi, dziećmi przedszkolnymi i uczniami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.
Cel:
doskonalenie kompetencji w zakresie:
  • organizowania WWRD,
  • diagnozy funkcjonalnej dzieci i uczniów niepełnosprawnych,
  • udzielania kompleksowego wsparcia dzieciom i ich rodzinom,
  • wymiany doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i ich rodzinami,
  • kształcenia dzieci i uczniów.
Tematyka:
  • nowe regulacje prawne związane z WWR oraz kształceniem specjalnym;
  • dokumentowanie WWR, kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach;
  • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – rozwijanie samodzielności, kreatywność i innowacyjności uczniów.
Termin:
1 października, 5 listopada 2018 r., 4 lutego, 1 kwietnia i 3 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.