Logo: Dziecko z trudnościami w zachowaniu w przedszkolu (dziecko nieśmiałe i wycofane, niepożądane zachowania seksualne, ADHD, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera)

Kod szkolenia:
88D
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli.
Cel:
 • ukazanie związku między postawą i osobowością nauczyciela przedszkola a zachowaniem dziecka,
 • poszerzenie wiedzy nauczycieli o zaburzeniach emocjonalnych dzieci,
 • zapoznanie nauczycieli ze sposobami okazywania wsparcia dzieciom z trudnościami w zachowaniu,
 • ukazanie sposobów i możliwości dotyczących niwelacji napięcia i emocji u dziecka.
Tematyka:
"Nie wierzę w bociany, czyli o rozwoju psychoseksualnym przedszkolaka":
 • rozwój psychoseksualny człowieka – pierwsze 20 lat;
 • mity i stereotypy na temat rozwoju psychoseksualnego;
 • jak rozmawiać z dziećmi – przegląd metod i sposobów pracy;
 • współpraca z rodzicami.

"Specjalne potrzeby w przedszkolu":

 • dziecko z ADHD w przedszkolu – funkcjonowanie i deeskalacja zachowań;
 • specyficzne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera, zasady postępowania z dzieckiem;
 • osobowość dobrego wychowawcy;
 • sposoby i możliwości dotyczące niwelacji napięcia i emocji, propozycje ćwiczeń i zajęć z dziećmi.

"Dziecko nieśmiałe i wycofane w przedszkolu":

 • powody i przyczyn syndromu nieśmiałości;
 • przejawy i funkcje wycofania z grupy;
 • zyski i straty powyższego zachowania;
 • psychologiczne aspekty mutyzmu;
 • współpraca z rodzicami.
Termin:
19 maja 2018 r. w godz. 9:00 – 15:30 i 25 maja 2018 r. w godz. 16:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
15
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Ewa Kustwan-Mróz, Anita Wieloch
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Ewa Kustwan-Mróz, Anita Wieloch
Cena:
60 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.