Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. [i]

Uczenie o wartościach to niezwykle ważne, acz niełatwe zadanie. Dla tych z Państwa, którzy szukają inspiracji, jak skutecznie i atrakcyjnie dla uczniów podejmować tematykę wartości w praktyce szkolnej przygotowałyśmy warsztaty metodyczne Wartości(owe) opowieści. Warsztaty mają charakter ponadprzedmiotowy i są adresowane do nauczycieli klas IV - VIII szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Przebieg warsztatów:

  • integracja grupy – 15 min.
  • wprowadzenie do gry typu ecape room i wyjaśnienie jej przebiegu – 15 min.
  • symulacja zajęć z wykorzystaniem gry typu escape room, której fabuła osnuta jest wokół różnych wartości przedstawionych w nietypowej, metaforycznej scenerii. Uczestnicy szkolenia, podobnie jak uczniowie, będą rozwiązywali różne zagadki i docierali do różnych wartości – 60 min.
  • przerwa – 30 min.
  • omówienie przebiegu gry i refleksje uczestników po udziale w grze – 45 min.
  • przedstawienie możliwości wykorzystania tego scenariusza zajęć w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planowaniu sposobu realizacji zagadnień związanych z wartościami w ramach godzin wychowawczych i przedmiotowych. W tej części znajdzie się także przestrzeń na refleksję uczestników – 60 min.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!
Sonia Gogulla i Grażyna Skirmuntt


[i] Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce. Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018. Opracowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej – materiał szkoleniowy

Opublikowano 20 stycznia 2018
Zmieniono 14 lutego 2018
Zarchiwizowano 16 lutego 2018
Wróć