Warsztaty w bibliotekach

Warsztaty w bibliotekach

Współpraca «  
Oferta szkoleń 2016/2017 «  
Sprawozdania «  
Galeria zdjęć «  
Koordynatorzy «  

Oferta szkoleń prowadzonych przez konsultantów ROM-E Metis w Katowicach dla nauczycieli w filiach PBW w Katowicach w roku szkolnym 2016/2017.

Lp.

Tytuł

Kod

Prowadzący

1

Jak skutecznie zintegrować zespół klasowy?

501W/...

Anna Dzięgiel

2

Zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu

502W/...

Gabriela Niemiec

3

Jak organizować szkolne imprezy regionalne?

503W/...

Gabriela Wawrzynek

4

Jak być autorytetem?

504W/...

Anna Dzięgiel

5

Nauczyciel – rodzic – sztuka dialogu. Jak współpracować z rodzicami?

505W/...

Anna Dzięgiel

6

Ocenianie kształtujące, czyli jak oceniać, aby motywować do uczenia się

507W/...

Anna Dzięgiel

7

Klasa jako zespół współpracujący.

508W/...

Anna Dzięgiel

8

Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu w klasie?

509W/...

Anna Dzięgiel

9

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży.

510W/...

Beata Łęcka

10

Adolescencja – problematyka okresu dojrzewania

511W/...

Beata Birnbach

11

Zaburzenia depresyjne

512W/...

Beata Birnbach

12

Praca z uczniem wycofanym i nieśmiałym.

513W/...

Katarzyna Jaworska

13

Dopalacze i inne środki psychoaktywne. Jak podejmować interwencję wychowawczo – profilaktyczną?

514W/...

Aleksandra Kruszyńska

14

Jak zakończyć konflikt sukcesem.

515W/...

Aleksandra Kruszyńska

15

Dyscyplina w klasie.

516W/...

Magdalena Wieczorek

16

Jak porozumiewać się z trudnym rodzicem?

517W/...

Magdalena Wieczorek

17

Zrelaksowany nauczyciel – czy to możliwe?

518W/...

Krystyna Szczęsna-Witkowska, Beata Łęcka

18

Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z komputera i internetu.

520W/...

Ewa Kustwan-Mróz

19

Nie idę dziś do szkoły. Jak radzić sobie z absencją szkolną?

522W/...

Magdalena Wieczorek, Jolanta Leśniak

20

Cyberprzemoc – sposoby radzenia sobie z nią.

523W/...

Magdalena Wieczorek, Jolanta Leśniak

21

Co z tym seksem ? O edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.

524W/...

Ewa Kustwan-Mróz

22

Stres w pracy nauczyciela. Jak radzić sobie ze stresem w pracy?

525W/...

Tomasz Wojtasik

23

Dochodząc do tak.

526W/...

Aleksandra Kruszyńska

24

Prawa i obowiązki w szkole.

527W/...

Aleksandra Kruszyńska

25

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w szkole i placówce.

528W/...

Aleksandra Kruszyńska

26

Kształtowanie odporności psychicznej u dzieci.

529W/...

Mirosława Bochner

27

Dziecko z ADHD w szkole.

530W/...

Aleksandra Kruszyńska

28

Zaburzenia jedzenia – bulimia i anoreksja.

531W/...

Beata Birnbach

29

Zburzenia lękowe.

532W/...

Katarzyna Jaworska

30

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

533W/...

Mirosława Bochner

31

Buty bliźniego, czyli o wychodzeniu poza utarte schematy.

535W/...

Aleksandra Kruszyńska

32

Awans zawodowy nauczyciela. Jak przygotować się do spotkania z komisją?

536W/...

Jolanta Leśniak

33

Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie?

537W/...

Wioleta Baraniak

34

Jak uczyć ciekawie i nowocześnie? Neurodydaktyka w praktyce.

538W/...

Anna Dzięgiel

35

Humor w szkole, czyli o sposobach wykorzystania humoru i coachingu prowokatywnego w pracy nauczyciela

539W/...

Wioleta Baraniak

36

Jak konstruować, modyfikować program nauczania?

550W/...

Sonia Gogulla
37

Praca ze zdolnym i twórczym dzieckiem

557W/...

Ewa Kustwan-Mróz

38

Wycieczka jako projekt edukacyjny

558W/...

Gabriela Wawrzynek

39

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

561W/...

Małgorzata. Spendel

40

Dziecko z trudnościami emocjonalnymi w szkole i przedszkolu

562W/...

Aleksandra Kruszyńska

41

Teatrzyk kamishibai

563W/...

Gabriela Niemiec

42

6-latek w szkole. Edukacja i pomoc

566W/...

Ewa Fiedziukiewicz

43

6-latek w szkole – rozwój i wspomaganie rozwoju

567W/...

Małgorzata Spendel

44

Edukacja przez ruch

568W/...

Gabriela Niemiec

45

Wpływ grupy na pojawienie się zachowań agresywnych i przemocy

570W/...

Aleksandra Kruszyńska

46

Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne

571W/...

Wioleta Baraniak

47

Szkoła jako organizacja ucząca się

573W/...

Anna Dzięgiel

48

Skrzynia skarbów. Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą.

574W/...

Magdalena Wieczorek, Ewa Kustwan-Mróz

49

Ciekawe pomysły na zastępstwo

576W/...

Anna Dzięgiel

50

Pomoc dziecku w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych

577W/...

Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska

51

Wartości a skuteczność oddziaływań wychowawczych

578W/...

Krystyna Szczęsna-Witkowska

52

Jak skutecznie motywować uczniów

583W/...

Sonia Gogulla

53

Jak organizować szkolne imprezy regionalne

585W/...

Gabriela Wawrzynek

54

Zagrożenia cywilizacyjne

586W/...

Ewa Kustwan-Mróz

55

Specyficzne trudności w nauce

587W/...

Małgorzata Spendel

56

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego

588W/...

Jolanta Leśniak

57

Jak skutecznie wykorzystać wiedzę o rozwoju dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

589W/...

Małgorzata Spendel

 

UWAGA!
Prosimy koordynatorów szkoleń o uzupełnienie kodu szkolenia (po ukośniku) o symbol biblioteki, w której odbędą się zajęcia według tabelki poniżej np.: 501W/KA

 

Miasto

Kod

Będzin

BE

Bytom

BY

Chorzów

CH

Dąbrowa Górnicza

DG

Gliwice

GL

Jaworzno

JA

Katowice

KA

Mysłowice

MY

Pszczyna

PS

Ruda Śląska

RU

Sosnowiec

SO

Tarnowskie Góry

TG

Tychy

TY

Zabrze

ZA

Zawiercie

ZW

Opublikowano 8 września 2016
Zarchiwizowano 23 lipca 2023
Wróć