Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 447, z póżn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000447

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 93h

Dotyczy: potwierdzenie wykształcenia, świadectwa, uznanie świadectwa

Zmieniono 6 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna