Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1418)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011281418

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 47 ust. 2

Dotyczy: budżet, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna