Dzień dobry. Od 01.09.1987 r. do chwili obecnej pracuję w tej samej szkole na pełny etat. Oprócz tego w latach 2001- 2010 pracowałam w innej szkole na część etatu. Czy rekompensata za pracę w szczególnym charakterze będzie także z tej drugiej szkoły? Mam ustalony kapitał początkowy na dzień 01.01.1999 r. i chcę złożyć wniosek o emeryturę. Czy w ERP-6 mam ponownie wpisywać wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe od ukończenia 15 roku życia, czy tylko te po 01.01. 1999 r. do chwili obecnej?

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze może być jedna – nie ma możliwości przyznania dwóch rekompensat.
Aby uzyskać prawo do rekompensaty osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r., musi spełnić następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Okres, w którym nauczyciel wykonywał pracę na niepełny etat tylko u jednego pracodawcy, nie spełnia określonego powyżej warunku i nie może być zaliczony do wymaganych 15 lat pracy w szczególnym charakterze. Natomiast w przypadku, gdy nauczyciel w pracował jednocześnie u kilku pracodawców, u każdego w niepełnym wymiarze – taki okres zaliczamy do wymaganego stażu, pod warunkiem, że łącznie, po zsumowaniu tych cząstek otrzymamy pełny etat.

Wysokość rekompensaty zależy m.in. od:
- stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych sprzed 1 stycznia 2009 r.),
- czasu, przez jaki wykonywana była praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przed 1 stycznia 2009 r.,
- obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy,
- wieku, który dana osoba osiągnęła 31 grudnia 2008 r.

Tylko analiza dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o emeryturę pozwala na ustalenie stanu faktycznego, ustalenie prawa do rekompensaty i wyliczenie jej wysokości.

Jeśli ma Pani ustalony kapitał początkowy, to nie ma potrzeby wykazywania w ERP-6 wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych, wystarczą te od 01.01.1999 r.

Anna Sobańska-Waćko
9 lutego 2024 13:08