Kod szkolenia:
505WR
Adresaci:
nauczyciele szkół i przedszkoli.
Tematyka:
Spotkanie 1:
  • konstruktywna komunikacja w sytuacji konfliktu.

Spotkanie 2:

  • nauczyciel i rodzic – od konfliktu do porozumienia.

Spotkanie 3:

  • konstruktywne sposoby na uczniowskie konflikty.
Cel:
doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie konstruktywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania umiejętności uczniów w tym zakresie.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
9 (3 spotkania po 3 godz.)
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
1350 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – nauczyciel-konsultant

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mediator. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.